#3: Jak uspět podle hypnotizéra? Nebuďte normální. A jak snížit agresi u dětí?

Mistr ČR v moderní magii. Autor řady publikací o mozku, zrychlené výuce jazyků. Specialista v superpaměti, rychločtení, motivaci, informačním managementu, v dosahování nadstandardních výkonů a psychologii vlivu. Pan Libor Činka, zakladatel firmy Cetros s.r.o., (CElostní TRénink OSobnosti).

Třetí host na pátém setkání Podnikej Odolně 26.1.2017: Jak z dobrého udělat skvělé.

Jak se setkání líbilo – přečtěte si vyjádření účastníků. Video brzy.

Ze stomatologa kouzelníkem

Možná se vám některé věci budou zdát odlišné od standardního, zažitého. U pana Činky to platí dvojnásobně. Při studiu stomatologie mu bylo doporučeno studovat hypnózu, což rád napojit na svůj koníček, jímž byla moderní magie. Kniha od experta na hypnózu -Paul McKenna, Svět hypnózy – Libora tak inspirovala, že se zadlužil se, aby za ním mohl jet! Kurzy u takových špiček stojí stovky tisíc. Takhle vypadá odvaha, chuť se něco naučit, pochopit.

Co je úspěch?

Nebýt normální! Normální je totiž na Gaussově křivce ve středu, tedy školním hodnocením za tři. Často je to o tom, udělat něco opačně.Úspěch není o tom, že dřu! Ale o inteligentní práci, kdy využívám Paretovo pravidlo 80/20.Když se vykoupu ve vaně peněz, kolikrát to udělám? Jednou, dvakrát? Nechceme totiž peníze, ale naplněný život!

Úspěch spočívá v tom, že:

  • mám vizi (viz ve skupině provedený důkaz, jak mozek myslí) a správně s ní zacházím
  • umím vizi představit ostatním

Jak poznáte skutečného kouzelníka?

Skutečný kouzelník vás nechce oblafnout, ale INSPIROVAT k tomu, že věci, které vypadají jako nereálné, lze uskutečnit! Libor Činka studoval psychoterapii nejen v Česku, ale v Anglii a USA.Investoval do psychologických kurzů v zahraničí, třeba i 100-150 tis. Kč za jeden!

Proč není školství tak efektivní, jak by mohlo být?

A proč nepomáhá úspěchu v podnikání a životě?

Protože nereflektuje přirozené fungování mozku! DIS a HYPER děti jsou totiž celkem normální, jen potřebují jiné podněty.Mozek nemyslí v textech, ale ve smyslech (vidět, slyšet, cítit). Slabikář obsahuje pouze 90 slov, dítě ve věku 6 let má daleko větší slovní zásobu a proto ho logicky výuka s tak omezenými podměty začne nudit a nemůže mít energii na soustředění. Na papír se nepíše, ale maluje! Když už psát, tak např. myšlenkové mapy.

Diktát? Dítě napíše 1000 znaků, udělá 10 hrubek, tzn. 1 % je špatně, ale 99 % je správně. Hodnocení není za správnost a o tom, co se povedlo. Tak jsou ale vychovávání k patologickému perfekcionismu.

„Naučené všímání si nedokonalosti vede k zvyšování počtu depresí a velmi sníženému sebevědomí.“

Lidé se bojí chyb a proto jen málo lidí je v životě úspěšných a skutečně šťastných. „V terapii se setkávám i s řadou osobností ze sportu TV, které navenek působí sebevědomě, avšak uvnitř se bojí každé chyby, kterou by mohli udělat.“

„Kdo by chtěl dnes černobílou TV? Mozek miluje barvy!“

Jak to změnit? Např.legendární hypnoterapeut Milton H. Erickson – učil vzorem, ne teoreticky.

„Opakování stále stejným způsobem je totiž spíše matka tuposti než moudrosti– vede totiž k výchově nepružných jedinců.“

Proč funguje hypnóza?

Neléčí, ale koncentruje. Není to totiž nic jiného než extrémní koncentrace. Vidím jen jednu věc – myslím jen na jednu oblast třeba při čtení knížky, sledování filmu, zabrání se do práce. Jsem v transu.

Tesla a tajemství vesmíru: 3-6-9. Tři smysly – 3D prostor.

Stoupá počet antidepresiv – lidé nebyli učeni všímat si úspěchu, ale všímání si chyb (viz souvislost výše).

Učení cizího jazyka

Proč nefunguje učení jazyků přes gramatiku? Respektive, proč je to nejkomplikovanější a nejméně efektivní forma?Protože v analytickém myšlení chybí vnímání přes smysly (slyším, vidím, cítím). Proto funguje, když jsem v zahraničí – žiji to všemi smysly!

Pouze cca 1 % anglicky mluvící populace mluví standard English (Oxford, Cambridge). Školní ignorování reálných životních priorit tak vede k učení věcem, které v životě uplatníme minimálně. Absence učení rozlišovat míru důležitosti vede v životě k dělání nepodstatných podružností a dělání nesprávných věcí namísto správných.

Georgi Lozanov – vynalezl výuku cizích jazyků, kterou doporučilo UNESCO jako optimální metodu. Zdánlivě paradoxně se po zavedení této metody snížil stres a negativní chování studentů! Přestali být frustrovaní.

„Vymizelo agresivní chování, šikana, požívání návykových látek.“

Co by spasilo školství?

Ne peníze, těch je dostatek. Ale více papíru a barev – nechat pracovat mozek přirozeně! Jak se učil své řemeslo švec, kovář nebo hodinář? Viděl mistra! Slyšel mistra! Naučil se to děláním -napodobováním mistra. A neučil se teorii z učebnic.

V čem je budoucnost?

Libor Činka se ve své psychoterapeutické praxi zabývá aplikací pro terapii a efektivní učení zapojením smyslů v prožitcích přes virtuální realitu! Už brzy ji budeme moci prožívat (Internet, Youtube, Facebook,…). Opustíme-li sevření plochého a zastaralého myšlení implantovaného školstvím, čeká nás bohatá budoucnost.

Závěrem

Strhla se vášnivá diskuse mezi účastníky ohledně školství.

„Věřím, že překračování průměrného myšlení, vyšší kvalita vzdělávání včetně osobního rozvoje, pestré a netradiční úhly myšlení jsou hlavní cestou k prosperitě v myšlení a růstu.“

Pro dokreslení toho, o čem jsem také hovořil můžete zájemce odkázat na http://liborcinka.cz/dysp-a-amos/ a aktuálně k vysvědčením: http://liborcinka.cz/proc-ignorovat-skolni-vysvedceni-pro-rodice-a-obeti-nemyslicich-pedagogu/

 

Děkujeme za vynikající výkon pana Libora Činky, a byť s ním ne všichni v místnosti souhlasili, na jím představovaných alternativách něco je a možná víc, než si jsme ochotni představit nebo připustit.

Zapsal a komentoval: Jaroslav Gall

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail